فارسی


– کتابها –

ریچارد داوکینز

استعاره کوه نامحتمل به ترکیبی از کمال و عدم احتمال اشاره دارد که در ساختار پیچیده و ظاهراً “طراحی شده” موجودات زنده تجسم یافته است. داوکینز به طرزی ماهرانه‌ خواننده را در سفری نفس‌گیر از میان گردنه‌ها و قلل متعدد کوه هدایت می‌کند تا نشان دهد که پیمودن مسیر نامحتمل به سوی کمال مستلزم صرف زمان است. توصیف‌های شیوای داوکینز از سازگاری‌‌های خارق‌العاده‌، مانند جمعیت انبوه انجیر، دنیای پیچیده و ابریشمی عنکبوت‌ها، و رشد بال‌ درحیوانات فاقد پرواز، با تصاویری خاطره‌انگیز تکمیل می‌شود و رشته دی‌ان‌ای، مولکول زندگی که مسئول سرنوشت خود در سفری بی‌پایان در زمان است، در سراسر این مسیر حضور دارد

 

دانلود

ریچارد داوکینز

«باید بگویم برایِ این که یک ژن موفق شود، خودخواهی باید یکی از ویژگی‌هایِ بارزش باشد. خودخواهی ژن معمولاً موجبِ بروزِ خودخواهی در رفتارِ فرد می‌شود. اما در ادامه خواهیم دید که، تحتِ شرایطی خاص، ژن برایِ رسیدنِ به مقاصدِ خودخواهانۀ خود بروزِ نوعِ محدودی از رفتارِ نوع‌دوستانه را در سطحِ میان‌فردی تشویق می‌کند. واژگانِ «خاص» و «محدود» در جملۀ قبل واژگانِ مهمی هستند. با این که به باورِ این نکته مایل نیستیم، اما شادکامیِ کلِ گونه و عشق ورزیدن به آن مفاهیمی است که در دنیایِ تکامل جایی ندارد.»

دانلود

یاسمین محمد

دانلود

اِل هَریس و داگلاس هَریس

دانلود

نوشتۀ بِیلی هریس و داگلاس هریس

دانلود

نوشتۀ بِیلی هریس و داگلاس هریس

دانلود

نوشتۀ بِیلی هریس و داگلاس هریس

دانلود

کریستوفر هیچنز ریچارد داوکینز سم هریس دنیل دِنِت با پیشگفتاری از استیون فِرای

گفتوگویی که انقلابی خداناباورانه را رقم زد

در سپیده دم جنبش خداناباوری نوین، اندیشمندانی ملقب به ”آن چهار سوار“ _ کریستوفر هیچنز، ریچارد داوکینز، سم هریس و دنیل دنت _ در ردای قاصدان واکاوی مذهب، در بزمی دوستانه کنار هم گردآمدند. آنچه درادامه رخ داد، گپ و گفتی موشکافانه، دوران ساز و مسحورکننده بود که از لحظه ای که ویدئو آن بروی یوتیوب بارگذاری شد، میلیون ها بار مورد مشاهد قرار گرفت. این گپ و گفت، تجلیِ پرسشگری به بهترین شکل آن است: شورانگیز، نشاط آور، غیرقابل پیش بینی، راستین و ریزبینانه، بطوریکه به ما یادآوری می کند که تا چه اندازه وجوه خداناباوری نوین متنوع است.

دانلود

ریچارد داوکینز

آیا بایستی به خدا باور داشته باشیم؟ آیا برای تبیین وجود جهان به خدا نیاز داریم؟ طی دوازده فصل که در آنها به برخی از عمیق ترین پرسش های پیش روی بشر پرداخته می شود، داوکینز با بهره گیری دقیق از علم، فلسفه و مطالعات تطبیقی ادیان، ریاکاری تمامی سازوکارهای مذهبی را موشکافی می نماید و چگونگی پیدایش حیات بدون آفریننده، چگونگی عملکرد تکامل و چگونگی شکل گیری جهان را به مخاطبان از کلیه گروه های سنی توضیح می دهد

دانلود

ریچارد داوکینز

امروزه ساعت ساز نابینا متن اصلی برای درک فرگشت است. در قرن هجدهم، الهیدان پالی استعاره ای معروف را برای آفرینش باوری ساخت: ساعت ساز ماهر. در ساعت ساز نابینا، ریچارد داوکینز برای نشان دادن اینکه مراحل پیچیده انتخاب طبیعی داروین غیرهوشیار و خودکار است، پاسخ زیبا و صریحی را طرح میکند. اگر بتوان گفت که انتخاب طبیعی نقش ساعت ساز را در طبیعت ایفا میکند، این نقش، ساعت سازی نابیناست که بدون هدف و بصیرت کارمیکند.

دانلود

ریچارد داوکینز

مملو از حقایق اعجاب آور و معماهای فکری، جادوی واقعیت دامنه حیرت برانگیزی از پدیده های طبیعی را توضیح میدهد: هستی چند سال دارد؟ چرا قاره ها شبیه تکه های جدا شده پازل هستند؟ علت سونامی چیست؟ چرا این همه نوع گیاه و حیوان وجود دارد؟ اولین مرد یا زن که بود؟ با شروع از توضیحات اسطوره ای برای عجایب طبیعت، داویکنز حقایق علمی هیجان انگیز در پسِ این وقایع را آشکار میکند.

دانلود

ریچارد داوکینز

«آفرینش هوشمند» در مدارس مان تدریس میشود؛ از آموزگاران خواسته میشود تا «جدال» پنهان نظریه فرگشت را درس بدهند. هیچ جدالی وجود ندارد. داوکینز لایه های غنی مدارک علمی از مثال های زنده انتخاب طبیعی تا سرنخ های آن در بایگانی فسیل ها را بررسی میکند، از ساعت های طبیعی که دوران تاریخی را نشان میدهد که در آن فرگشت راه خود را در پیچیدگی رشد جنین میگذراند، از دگرگونی های زمین تا ژنتیک مولکولی – تا دفاع نفوذ ناپذیری را برای اینکه «ما خود را نشسته بر از شاخه ای کوچک در میان رشد و شکوفندگی درخت زندگی می یابیم و این یک تصادف نیست بلکه نتیجه منطقی فرگشت با انتخاب غیر تصادفی است.»

دانلود

ریچارد داوکینز
ویراستار: دکتر م. فاآل

با دقت و ذکاوت، ریچارد داوکینز خدا را در تمامی اشکالش بررسی میکند. از حاکم ظالم عهد عتیق با وسواس جنسی اش تا شکل بی خطرتر (هرچند غیر منطقی) آن، ساعت سازی الهی که محبوب برخی متفکران روشنفکری بود. وی نیروی دلایل اصلی برای ادیان را گرفته و شدت نامحتمل بودن موجودی اعلی را نشان میدهد. وی با تحکیم نکاتش بوسیله مدراک تاریخی و معاصر، نشان میدهد که دین چگونه جنگ را تقویت میکند،تعصب را شدت میبخشد و کودکان را مورد آزار قرار میدهد. پندار خدا دفاع قانع کننده ای ارائه میکند که در آن اعتقاد به خدا نه تنها اشتباه است بلکه باالقوه نیز مرگبار است. این کتاب همچنین بینش نشاط بخشی از فضیلت های بیخدایی برای افراد و جامعه را ارائه میکند که حداقلِ آن فهمی شفاف تر و درست تر از شگفتی های دنیاست، بگونه ای که هیچ ایمانی توانایی ارائه آنان را ندارد.

دانلود

ریچارد داوکینز

چگونه و کجای هستی بمبِ همتاسازی که آنرا «زندگی» مینامیم آغاز شد یا به عبارت دیگر، زندگی در جهان به کدامین سمت در حرکت است؟ با ذکاوتی خاص و توانایی نوشتاری در ساده کردن پدیده های پیچیده (نیویورک تایمز سبک وی را اینگونه توضیح میدهد «نوعی از شرح علمی که به خواننده حس نابغه بودن میدهد»)، ریچارد داوکینز در این کتاب با این معمای دیرینه روبرو میشود.

دانلود

- فیلم های -

View this video with Farsi subtitles.